شرکت فروردین کالا

شرکت فروردین کالا پیمان افزون بر 14 سال در خدمت صنایع و مراکز آموزشی کشور بوده و تا کنون بالغ بر 1500 دستگاه آزمون و کنترل کیفی مود فلزی، نفت، رنگ و محصولات پلاستیک و لاستیک را به صنایع و دانشگاه های کشور عرضه کرده است.